Monthly Archives: november 2009

zvonica v meste Kežmarok

zvonica v meste Kežmarok

Zvonica v Kežmarku sa nachádza v ohradenom priestore farského kostola sv.Kríža. Je najstaršou renesančnou kampanilou na Spiši. Patrí k našim najkrajším renesančným pamiatkam na Spiši. …

 

zvonica v obci Ľubica

zvonica v obci Ľubica

Zvonica v obci Ľubica je zakomponovaná do hasičskej zbrojnice. Ľubica bola v minulosti veľakrát postihnutá požiarom. Bližšie informácie o tejto zvonici momentálne nie sú.

 

zvonica v mestskej časti Matejovce

zvonica v mestskej časti Matejovce

Renesančná zvonica zo 17. storočia v Matejovciach je významnou pamiatkou pri kostole na Matejovskom námestí. Roku 1728 bola renovovovaná a začiatkom 19. storočia dostala klasicistickú …

 

zvonica v meste Podolínec

zvonica v meste Podolínec

Renesančná zvonica v Podolínci pochádza z roku 1659. Nachádza sa v areáli farského kostola Nanebovzatia Panny Márie na jeho západnej strane. Nízka hranolová veža na …

 

zvonica v meste Poprad

zvonica v meste Poprad

Zvonica v Poprade so zaujímavou renesančnou atikou. Podľa záznamov v mestskej knihe ju postavil majster Ulrich Meterer z Kežmarku. Stavba bola ukončená v roku 1592 …

 

zvonica v meste Spišská Belá

zvonica v meste Spišská Belá

Zvonica je renesančná z konca 18. storočia, situovaná na svahu pri kostole, so štvorcovým pôdorysom, hladkou fasádou a štítkovou atikou, obnovenou začiatkom 20. storočia. Zvonica …

 

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvonica v Spišskej Sobote stojí v blízkosti rímskokatolíckeho farského kostola sv. Juraja na Sobotskom námestí. Stojí východne od presbytéria pri pevnostnom múre kostola. Je najväčšou …

 

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

Stráže pod Tatrami, dnes mestská časť Popradu. Táto zvonica nie je v zozname NKP. Tento zvláštny historizujúci objekt pravdepodobne ešte len čaká na podrobnejší prieskum.

 

zvonica v mestskej časti Strážky

zvonica v mestskej časti Strážky

Zvonica pri kostole má zachovalú bohatú ornamentálnu výzdobu. Stavba postavená na prelome 16.-17.storočia, bohatá figurálna sgrafitová výzdoba je datovaná rokom 1629. Ten sa spolu s …

 

zvonica v obci Vrbov

zvonica v obci Vrbov

Pôvod tejto zvonice siaha pravdepodobne ku koncu 16. storočia. Jej renesančná úprava pochádza z roku 1644. Murovaná hranolová stavba, zakončená štítkovou atikou. V hornej polovici …