Warning: Use of undefined constant image_setup - assumed 'image_setup' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php on line 576

Warning: Use of undefined constant image_setup - assumed 'image_setup' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php on line 577
Spišské zvonice » zvonica v obci Ľubica
© 2009 spravca

zvonica v obci Ľubica

Zvo­ni­ca v obci Ľubi­ca je zakom­po­no­va­ná do hasičs­kej zbroj­ni­ce. Ľubi­ca bola v minu­los­ti veľa­krát pos­ti­hnu­tá požia­rom.
Bliž­šie infor­má­cie o tej­to zvo­ni­ci momen­tál­ne nie sú.
lubica-01