Warning: Use of undefined constant image_setup - assumed 'image_setup' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php on line 576

Warning: Use of undefined constant image_setup - assumed 'image_setup' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php on line 577
Spišské zvonice » zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami
© 2009 spravca

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

Strá­že pod Tat­ra­mi, dnes mest­ská časť Pop­ra­du.
Táto zvo­ni­ca nie je v zozna­me NKP. Ten­to zvlášt­ny his­to­ri­zu­jú­ci objekt prav­de­po­dob­ne ešte len čaká na pod­rob­nej­ší pries­kum.