Mapa zvoníc

Mapa zvo­níc


Zväč­šiť mapu

Ak pou­ží­va­te Goog­le­E­arth pri­pra­vil som pre Vás KMZ súbor s tými­to zvo­ni­ca­mi.
Ver­zia súboru:1.0.09.11.19 beta