Mapa zvoníc

Mapa zvo­níc


Zväč­šiť mapu

Ak pou­ží­vate Goog­le­E­arth pri­pra­vil som pre Vás KMZ súbor s týmito zvo­ni­cami.
Ver­zia súboru:1.0.09.11.19 beta