Warning: Use of undefined constant image_setup - assumed 'image_setup' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php on line 576

Warning: Use of undefined constant image_setup - assumed 'image_setup' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php on line 577
Spišské zvonice » Ulrich Materer

Tag: Ulrich Materer

zvonica v meste Kežmarok

zvonica v meste Kežmarok

Zvo­ni­ca v Kež­mar­ku sa nachá­dza v ohra­de­nom pries­to­re far­ské­ho kos­to­la sv.Kríža. Je naj­star­šou rene­sanč­nou kam­pa­ni­lou na Spi­ši. Pat­rí k našim najk­raj­ším rene­sanč­ným pamiat­kam na Spi­ši. …

 

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvo­ni­ca v Spiš­skej Sobo­te sto­jí v blíz­kos­ti rím­sko­ka­to­líc­ke­ho far­ské­ho kos­to­la sv. Jura­ja na Sobot­skom námes­tí. Sto­jí východ­ne od pre­sby­té­ria pri pev­nost­nom múre kos­to­la. Je naj­väč­šou …