zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

Stráže pod Tatrami, dnes mestská časť Popradu. Táto zvonica nie je v zozname NKP. Tento zvláštny historizujúci objekt pravdepodobne ešte len čaká na podrobnejší prieskum.