O zvoniciach

Sú to mohutné štvorboké vežovité stavby s tzv. zvukovými oknami resp. „zvukovými arkádovými otvormi“ v hornej časti stavby. Patria k osobitým stavebným typom obdobia renesancie na východe Slovenska. V podstate sú to samostatne stojace stavby s charakteristickými štítkovými atikami. I keď sa zvonice stavali zvyčajne v areáloch kostolov, neslúžili cirkevným účelom. Mestá ich využívali ako strážne veže a pozorovateľne, z ktorých sa v prípade nebezpečenstva, či už pri požiari, živelných pohromách alebo vojenských útokoch, zvonením vyhlasoval poplach.
Sú to jedinečné a ojedinelé stavby v rámci celej Európy.

Spišské renesančné zvonice na poštových známkach

Komentáre

Pridaj komentár