Značka: Matejovce

  • zvonica v mestskej časti Matejovce

    zvonica v mestskej časti Matejovce

    Renesančná zvonica zo 17. storočia v Matejovciach je významnou pamiatkou pri kostole na Matejovskom námestí. Roku 1728 bola renovovovaná a začiatkom 19. storočia dostala klasicistickú úpravu. V tejto dobe bola nahradená jej atiková výzdoba trojuholníkovým nadstavcom. V zvonici je gotický zvon. Zvonica má štvorcový pôdorys. V západnej časti sa nachádza renesančný portál s ostením, zdobený…