zvonica v meste Podolínec

Renesančná zvonica v Podolínci pochádza z roku 1659. Nachádza sa v areáli farského kostola Nanebovzatia Panny Márie na jeho západnej strane. Nízka hranolová veža na …