zvonica v meste Podolínec

Renesančná zvonica v Podolínci pochádza z roku 1659. Nachádza sa v areáli farského kostola Nanebovzatia Panny Márie na jeho západnej strane. Nízka hranolová veža na štvorcovom pôdoryse s výraznou dvojitou atikou s plastickou slepou arkatúrou (s fragmentami sgrafít), vykrojenými štítmi a hranolmi nad zvukovými arkádovými otvormi. Dvojité a trojité zvukové okná majú polkruhové zakončenie. Veža má na východnej strane pristavané arkádové polkruhové schodisko vedúce na poschodie zvonice, kde sa nachádza vzácny zvon z roku 1392. Vedľa schodiska, na stene zvonice, je situovaný misijný kríž. Zvláštnosťou podolínskej zvonice je rozšírenie prízemia.

foto © Marek Solár | foto © Karol Plicka

literatúra:
Súpis pamiatok


Publikovaný

v

od