Značka: zvonica

 • zvonica v meste Kežmarok

  zvonica v meste Kežmarok

  Zvonica v Kežmarku sa nachádza v ohradenom priestore farského kostola sv.Kríža. Je najstaršou renesančnou kampanilou na Spiši. Patrí k našim najkrajším renesančným pamiatkam na Spiši. Jej autorom bol miestny staviteľ Ulrich Materer, ktorý ju postavil v rokoch 1586–1591. Táto neveľká stavba štvorcového pôdorysu nepresahovala svojou hmotou výškovú úroveň okolitej zástavby. Jasne čitateľnú kompozíciu charakterizuje výrazné…

 • zvonica v obci Ľubica

  zvonica v obci Ľubica

  Zvonica v obci Ľubica je zakomponovaná do hasičskej zbrojnice. Ľubica bola v minulosti veľakrát postihnutá požiarom. Bližšie informácie o tejto zvonici momentálne nie sú.

 • zvonica v mestskej časti Matejovce

  zvonica v mestskej časti Matejovce

  Renesančná zvonica zo 17. storočia v Matejovciach je významnou pamiatkou pri kostole na Matejovskom námestí. Roku 1728 bola renovovovaná a začiatkom 19. storočia dostala klasicistickú úpravu. V tejto dobe bola nahradená jej atiková výzdoba trojuholníkovým nadstavcom. V zvonici je gotický zvon. Zvonica má štvorcový pôdorys. V západnej časti sa nachádza renesančný portál s ostením, zdobený…

 • zvonica v meste Podolínec

  zvonica v meste Podolínec

  Renesančná zvonica v Podolínci pochádza z roku 1659. Nachádza sa v areáli farského kostola Nanebovzatia Panny Márie na jeho západnej strane. Nízka hranolová veža na štvorcovom pôdoryse s výraznou dvojitou atikou s plastickou slepou arkatúrou (s fragmentami sgrafít), vykrojenými štítmi a hranolmi nad zvukovými arkádovými otvormi. Dvojité a trojité zvukové okná majú polkruhové zakončenie. Veža…

 • zvonica v meste Poprad

  zvonica v meste Poprad

  Zvonica v Poprade so zaujímavou renesančnou atikou. Podľa záznamov v mestskej knihe ju postavil majster Ulrich Meterer z Kežmarku. Stavba bola ukončená v roku 1592 (v niektorých knihách sa úvádza rok 1658). V 17. storočí niekoľkokrát vyhorela a bola znovu obnovená. Renovovaná bola v rokoch 1924 a 1957. Dvojpodlažná stavba má štvorcový pôdorys, na poschodí…

 • zvonica v meste Spišská Belá

  zvonica v meste Spišská Belá

  Zvonica je renesančná z konca 18. storočia, situovaná na svahu pri kostole, so štvorcovým pôdorysom, hladkou fasádou a štítkovou atikou, obnovenou začiatkom 20. storočia. Zvonica má na stranách otočených v smere pozdĺžnej osi námestia, vo vrchnej časti trojité zvukové arkádové otvory. literatúra: Súpis pamiatok

 • zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

  zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

  Zvonica v Spišskej Sobote stojí v blízkosti rímskokatolíckeho farského kostola sv. Juraja na Sobotskom námestí. Stojí východne od presbytéria pri pevnostnom múre kostola. Je najväčšou spomedzi všetkých spišských zvoníc. Kordónovú rímsu nahrádza oblúčikový vlys s kamennými krakorcami, obiehajúci po obvode, ktorý dodáva stavbe plasticitu a malebnosť. Nad ním sú na troch stranách tri veľké združené…

 • zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

  zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

  Stráže pod Tatrami, dnes mestská časť Popradu. Táto zvonica nie je v zozname NKP. Tento zvláštny historizujúci objekt pravdepodobne ešte len čaká na podrobnejší prieskum.

 • zvonica v mestskej časti Strážky

  zvonica v mestskej časti Strážky

  Zvonica pri kostole má zachovalú bohatú ornamentálnu výzdobu. Stavba postavená na prelome 16.-17.storočia, bohatá figurálna sgrafitová výzdoba je datovaná rokom 1629. Ten sa spolu s iniciálami H.B., zachoval v nápise Soli deo HB 1629 Gloria. Nápis je umiestnený na južnej strane zvonice nad trojicou zvukových okien. Do priestoru zvonice sa vstupuje v úrovni prvého nadzemného…

 • zvonica v obci Vrbov

  zvonica v obci Vrbov

  Pôvod tejto zvonice siaha pravdepodobne ku koncu 16. storočia. Jej renesančná úprava pochádza z roku 1644. Murovaná hranolová stavba, zakončená štítkovou atikou. V hornej polovici zosilnená časť spočíva na konzolách. V tejto časti sú osadené dvojité a trojité zvukové okná. Zvonica v obci Vrbov vyhrala v roku 2009 v nadácii ankety VÚB Poklady môjho srdca.…