Kategória: Strážky

  • zvonica v mestskej časti Strážky

    zvonica v mestskej časti Strážky

    Zvonica pri kostole má zachovalú bohatú ornamentálnu výzdobu. Stavba postavená na prelome 16.-17.storočia, bohatá figurálna sgrafitová výzdoba je datovaná rokom 1629. Ten sa spolu s iniciálami H.B., zachoval v nápise Soli deo HB 1629 Gloria. Nápis je umiestnený na južnej strane zvonice nad trojicou zvukových okien. Do priestoru zvonice sa vstupuje v úrovni prvého nadzemného…