zvonica v mestskej časti Strážky

Zvonica pri kostole má zachovalú bohatú ornamentálnu výzdobu. Stavba postavená na prelome 16.-17.storočia, bohatá figurálna sgrafitová výzdoba je datovaná rokom 1629. Ten sa spolu s iniciálami H.B., zachoval v nápise Soli deo HB 1629 Gloria. Nápis je umiestnený na južnej strane zvonice nad trojicou zvukových okien. Do priestoru zvonice sa vstupuje v úrovni prvého nadzemného podlažia po drevenom krytom schodisku. Na prízemí sa nachádza ešte jeden vstup do podvežia. Staviteľom zvonice bol Ulrich Meterer. Zvonica je poschodová bloková so štítovou atikou. Vstup na vežu vedie po drevených schodoch. Vo zvonici sú zvony z rokov: 1517, 1588, 1642 a hriadeľ z roku 1574.

literatúra:
Súpis pamiatok


Publikovaný

v

od