Značka: Kostol sv. Kríža

  • zvonica v meste Kežmarok

    zvonica v meste Kežmarok

    Zvonica v Kežmarku sa nachádza v ohradenom priestore farského kostola sv.Kríža. Je najstaršou renesančnou kampanilou na Spiši. Patrí k našim najkrajším renesančným pamiatkam na Spiši. Jej autorom bol miestny staviteľ Ulrich Materer, ktorý ju postavil v rokoch 1586–1591. Táto neveľká stavba štvorcového pôdorysu nepresahovala svojou hmotou výškovú úroveň okolitej zástavby. Jasne čitateľnú kompozíciu charakterizuje výrazné…