zvonica v meste Kežmarok

Zvonica v Kežmarku sa nachádza v ohradenom priestore farského kostola sv.Kríža. Je najstaršou renesančnou kampanilou na Spiši. Patrí k našim najkrajším renesančným pamiatkam na Spiši. Jej autorom bol miestny staviteľ Ulrich Materer, ktorý ju postavil v rokoch 1586–1591. Táto neveľká stavba štvorcového pôdorysu nepresahovala svojou hmotou výškovú úroveň okolitej zástavby. Jasne čitateľnú kompozíciu charakterizuje výrazné horizontálne delenie plôch. Prevýšené prízemie je hladké, so vstupným otvorom. Mierne predsunuté poschodie spočívajúce na oblúčkových konzolách je na všetkých štyroch stranách architektonicky akcentované arkádovými otvormi typu bifória a trifória. Celú stavbu ukončuje štítková atika. Dôležitú úlohu v celej kompozícii zohráva bohatá sgrafitová výzdoba, ktorú realizoval Hans Brechenzweig.
Masívna hranolová stavba v dolnej polovici bez členenia. Horná polovica vysadená na konzolovom oblúčikovom vlyse s bohatou fasádovou sgrafitovou výzdobou. V hornej časti trojitá združená rezonančná arkáda s pilastrami a polkruhovými archivoltami. Pod záverečnou štítkovou atikou sú sgrafitové slepé arkády, vyplnené renesančnými štylizovanými kvetmi. Na čelnej strane je stredný atikový štítok so sgrafitovým erbom a fasádový nápis:
IGNEA CONTIGERAT LIBRAE SOL LUCIDUS ASTRA HOC AUTOR QVANDO CONTINUAVIT OPUS

foto © Tomáš Bujna | foto © Karol Plicka

literatúra:
Súpis pamiatok