Značka: Ľubica

  • zvonica v obci Ľubica

    zvonica v obci Ľubica

    Zvonica v obci Ľubica je zakomponovaná do hasičskej zbrojnice. Ľubica bola v minulosti veľakrát postihnutá požiarom. Bližšie informácie o tejto zvonici momentálne nie sú.