zvonica v obci Ľubica

Zvonica v obci Ľubica je zakomponovaná do hasičskej zbrojnice. Ľubica bola v minulosti veľakrát postihnutá požiarom.
Bližšie informácie o tejto zvonici momentálne nie sú.
lubica-01


Publikovaný

v

od