Značka: Spišská Sobota

  • zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

    zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

    Zvonica v Spišskej Sobote stojí v blízkosti rímskokatolíckeho farského kostola sv. Juraja na Sobotskom námestí. Stojí východne od presbytéria pri pevnostnom múre kostola. Je najväčšou spomedzi všetkých spišských zvoníc. Kordónovú rímsu nahrádza oblúčikový vlys s kamennými krakorcami, obiehajúci po obvode, ktorý dodáva stavbe plasticitu a malebnosť. Nad ním sú na troch stranách tri veľké združené…