zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvonica v Spišskej Sobote stojí v blízkosti rímskokatolíckeho farského kostola sv. Juraja na Sobotskom námestí. Stojí východne od presbytéria pri pevnostnom múre kostola. Je najväčšou spomedzi všetkých spišských zvoníc. Kordónovú rímsu nahrádza oblúčikový vlys s kamennými krakorcami, obiehajúci po obvode, ktorý dodáva stavbe plasticitu a malebnosť. Nad ním sú na troch stranách tri veľké združené polkruhovo zakončené zvukové okná. Na západnej strane je okno zdvojené. Zo severnej strany je podstavaná štíhla valcová vežička s točitým schodišťom. Zvonicu postavil v rokoch 1588-1589 kežmarský majster Ulrich Materer.

http://www.spsobota.szm.com/zvonica.htm

literatúra:
Súpis pamiatok


Publikovaný

v

od