Značka: zvukové arkádové otvory

  • zvonica v meste Spišská Belá

    zvonica v meste Spišská Belá

    Zvonica je renesančná z konca 18. storočia, situovaná na svahu pri kostole, so štvorcovým pôdorysom, hladkou fasádou a štítkovou atikou, obnovenou začiatkom 20. storočia. Zvonica má na stranách otočených v smere pozdĺžnej osi námestia, vo vrchnej časti trojité zvukové arkádové otvory. literatúra: Súpis pamiatok