zvonica v meste Spišská Belá

Zvonica je renesančná z konca 18. storočia, situovaná na svahu pri kostole, so štvorcovým pôdorysom, hladkou fasádou a štítkovou atikou, obnovenou začiatkom 20. storočia. Zvonica má na stranách otočených v smere pozdĺžnej osi námestia, vo vrchnej časti trojité zvukové arkádové otvory.

literatúra:
Súpis pamiatok