zvonica v meste Poprad

Zvonica v Poprade so zaujímavou renesančnou atikou. Podľa záznamov v mestskej knihe ju postavil majster Ulrich Meterer z Kežmarku. Stavba bola ukončená v roku 1592 (v niektorých knihách sa úvádza rok 1658). V 17. storočí niekoľkokrát vyhorela a bola znovu obnovená. Renovovaná bola v rokoch 1924 a 1957. Dvojpodlažná stavba má štvorcový pôdorys, na poschodí má dvojdielne a trojdielne zvukové okná. Zakončená je štítovou atikou. Zvonica mala pôvodne sgrafitovú výzdobu a vo výklenkoch apoštolov a prorokov. Ich stav bol už však taký zlý, že sa pri reštaurovaní v roku 1958 už nedalo nič zachrániť.

literatúra:
Súpis pamiatok