Značka: Ulrich Meterer

  • zvonica v meste Poprad

    zvonica v meste Poprad

    Zvonica v Poprade so zaujímavou renesančnou atikou. Podľa záznamov v mestskej knihe ju postavil majster Ulrich Meterer z Kežmarku. Stavba bola ukončená v roku 1592 (v niektorých knihách sa úvádza rok 1658). V 17. storočí niekoľkokrát vyhorela a bola znovu obnovená. Renovovaná bola v rokoch 1924 a 1957. Dvojpodlažná stavba má štvorcový pôdorys, na poschodí…

  • zvonica v mestskej časti Strážky

    zvonica v mestskej časti Strážky

    Zvonica pri kostole má zachovalú bohatú ornamentálnu výzdobu. Stavba postavená na prelome 16.-17.storočia, bohatá figurálna sgrafitová výzdoba je datovaná rokom 1629. Ten sa spolu s iniciálami H.B., zachoval v nápise Soli deo HB 1629 Gloria. Nápis je umiestnený na južnej strane zvonice nad trojicou zvukových okien. Do priestoru zvonice sa vstupuje v úrovni prvého nadzemného…