Značka: štítková atika

  • zvonica v meste Kežmarok

    zvonica v meste Kežmarok

    Zvonica v Kežmarku sa nachádza v ohradenom priestore farského kostola sv.Kríža. Je najstaršou renesančnou kampanilou na Spiši. Patrí k našim najkrajším renesančným pamiatkam na Spiši. Jej autorom bol miestny staviteľ Ulrich Materer, ktorý ju postavil v rokoch 1586–1591. Táto neveľká stavba štvorcového pôdorysu nepresahovala svojou hmotou výškovú úroveň okolitej zástavby. Jasne čitateľnú kompozíciu charakterizuje výrazné…

  • zvonica v meste Spišská Belá

    zvonica v meste Spišská Belá

    Zvonica je renesančná z konca 18. storočia, situovaná na svahu pri kostole, so štvorcovým pôdorysom, hladkou fasádou a štítkovou atikou, obnovenou začiatkom 20. storočia. Zvonica má na stranách otočených v smere pozdĺžnej osi námestia, vo vrchnej časti trojité zvukové arkádové otvory. literatúra: Súpis pamiatok